F.A.M.A JUBILATKA
http://www.be-the-one.eu/http://www.filharmonia-slaska.eu/menu-14-PROMOCJE-278.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14387719047522!1517.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14387717203356!1516.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14387709675530!1515.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14386822193940!1620.htmlhttp://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-14386837915700!1655.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

NEWSLETTER

Chcesz być powiadamiany o nowościach ?
Zamów newsletter: