http://www.sklep.filharmonia-slaska.eu/produkt-21-Viva_w_filharmonii_-_Dzwiekowy_domek_emocji_cz_II-192-.htmlhttp://filharmonia-slaska.eu/index.php?inc=14&id_arty=15327281041255https://www.filharmonia-slaska.eu/aktualnosc-PRELUDIUM_DO_NIEPODLEGLOSCI%3Cbr%3E%3Cbr%3E-15361291442890.htmlhttps://filharmonia-slaska.eu/koncert-15302692930646!2874.htmlhttps://filharmonia-slaska.eu/koncert-15296619350931!3036.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295800144602!3035.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295798669827!3034.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15295732358552!3033.htmlhttps://www.filharmonia-slaska.eu/koncert-15323437689067!3048.html
PL |  EN
Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.