F.A.M.A JUBILATKA OD MALUCHA DO SENIORAPL |  EN

PO MKiDN - "INFRASTRUKTURA KULTURY"

 

Zakup instrumentów muzycznych
 oraz elementów  zabudowy estrady
dla Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Projekt "Rozbudowa Filharmonii Śląskiej w Katowicach" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działania 11.2 -Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.